Slávnostné požehnanie nového mobiliára

Slávnostné požehnanie nového mobiliára

S myšlienkou prišiel jeden z farníkov

Najnovšie z iných TV