Vedomosti a zručnosti si merali gymnazisti a priemyslováci

Vedomosti a zručnosti si merali gymnazisti a priemyslováci

Okruhy kvízu preverili všeobecné vedomosti študentov

Najnovšie z iných TV