Česká mše vánoční opäť v Senici

Česká mše vánoční opäť v Senici

Žiaci a učitelia senickej ZUŠ dielo naštudovali so spevákmi a hudobníkmi z Hodonína.

Najnovšie z iných TV