100. výročie vzniku meštianskej školy

100. výročie vzniku meštianskej školy

Prvá meštianka s vyučovacím jazykom slovenským vznikla v Brezovej

Najnovšie z iných TV