Mestskej polícii sa rozšírili kompetencie

Mestskej polícii sa rozšírili kompetencie

Rajonizácia prispela k väčšej objasnenosti a novela zákona povoľuje vykonávať dychové skúšky

Najnovšie z iných TV