Žiaci hudobného odboru mali absolventský koncert

Žiaci hudobného odboru mali absolventský koncert

Záverečné skladby hrali samostatne alebo s doprovodom korepetítorov

Najnovšie z iných TV