Výsledky meraní v studniach na Mlynoch

Výsledky meraní v studniach na Mlynoch

Najpresnejšie budú merania Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.

Najnovšie z iných TV