Inventarizácia stromov na cintoríne

Inventarizácia stromov na cintoríne

Výsledkom bude správa o zdravotnom stave všetkých drevín s odporučením na ošetrenie.

Najnovšie z iných TV