Zrevitalizované vnútrobloky na Ulici S. Jurkoviča slávnostne otvorili

Zrevitalizované vnútrobloky na Ulici S. Jurkoviča slávnostne otvorili

Deti sa tu už môžu do sýtosti vyšantiť.

Najnovšie z iných TV