Mestské zastupiteľstvo 06/2019

Mestské zastupiteľstvo 06/2019

Poslanci schválili rokovací poriadok komisií

Najnovšie z iných TV