Znovu môžete žiadať o financie na projekty z Participatívneho rozpočtu TTSK

Znovu môžete žiadať o financie na projekty z Participatívneho rozpočtu TTSK

Svoje nápady podajte do 6. marca. Viac informácií nájdete na tvorimekraj.sk

Najnovšie z iných TV