Týždeň modlitieb za  jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenické Bohoslužby spojili veriacich oboch cirkví aj na Myjave

Najnovšie z iných TV