Mestská rada prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania 8. Mestského zastupiteľstva

Mestská rada prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania 8. Mestského zastupiteľstva

Súčasťou bola aj informácia o kandidátoch do funkcie hlavného kontrolóra mesta.

Najnovšie z iných TV