Príhovor ev. farárky v 3. nedeľu pôstnu

Príhovor ev. farárky v 3. nedeľu pôstnu

Iveta Vachulová sa veriacim prihovorila prostredníctvom televíznej obrazovky

Najnovšie z iných TV