Vďaka vyučovaniu umenia na diaľku sa deti môžu lepšie vyrovnať so súčasnou situáciou

Vďaka vyučovaniu umenia na diaľku sa deti môžu lepšie vyrovnať so súčasnou situáciou

Umenie pomáha deťom, nielen v čase pandémie, zmysluplne tráviť voľný čas.

Najnovšie z iných TV