Múzeum získalo zreštaurované uniformy

Múzeum získalo zreštaurované uniformy

Uniformy nevyrobili ani v Rakúsko-Uhorsku ani v Rusku

Najnovšie z iných TV

Podobné videá