10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami

Poslanci schválili Akčný plán mesta, či Záverečný účet mesta Senica za rok 2019.

Najnovšie z iných TV