Výmena rímsko-katolíckeho farára v Brezovej pod Bradlom

Výmena rímsko-katolíckeho farára v Brezovej pod Bradlom

Ján Kliment odchádza na diecézny katechetický úrad

Najnovšie z iných TV