Na prelome 19. a 20. storočia sme mali kníhtlačiareň aj v Senici

Na prelome 19. a 20. storočia sme mali kníhtlačiareň aj v Senici

Viac o nej, ale najmä o jej zakladateľovi, Jánovi Bežovi, sa dozviete v Záhorskej knižnici.

Najnovšie z iných TV