Čo všetko urobia Mestské výbory z financií z Participatívneho rozpočtu

Čo všetko urobia Mestské výbory z financií z Participatívneho rozpočtu

Pôjde napr. o výstavbu nového workoutového ihriska, či rozšírenie zelene.

Najnovšie z iných TV