Turá Lúka oslávila 440. výročie založenia

Turá Lúka oslávila 440. výročie založenia

Program osláv pozostával so Služieb Božích a sprievodného programu

Najnovšie z iných TV