Myjavský cirkevný zbor je po odchode farárov administrovaný

Myjavský cirkevný zbor je po odchode farárov administrovaný

Obsadenie kňazskej a kaplánskej stanice je v kompetencii biskupa a cirkevného zboru

Najnovšie z iných TV