11. zasadnutie Mestskej rady malo bohatý program

11. zasadnutie Mestskej rady malo bohatý program

Vybrané témy z Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva spracujeme v samostatných reportážach.

Najnovšie z iných TV