V NsP Myjava sa bude rekonštruovať OAIM

V NsP Myjava sa bude rekonštruovať OAIM

Základný kameň rekonštrukcie poklepal predseda TSK

Najnovšie z iných TV