Bude povolený cyklistom vjazd do jednosmeriek?

Bude povolený cyklistom vjazd do jednosmeriek?

Dopravný inšpektorát Senica má lehotu 30 dní na vyjadrenie sa k zaslanej projektovej dokumentácii.

Najnovšie z iných TV