Mesto plánuje obnoviť park v areáli Múzea Senica

Mesto plánuje obnoviť park v areáli Múzea Senica

Po dohode s KPÚ pripravilo projektovú dokumentáciu.

Najnovšie z iných TV