Ďalšie stojisko polopodzemných kontajnerov je na Robotníckej ulici

Ďalšie stojisko polopodzemných kontajnerov je na Robotníckej ulici

Ďalšie stojiská pribudnú na Uliciach L. Novomeského, sv. Cyrila a Metoda a S. Jurkoviča.

Najnovšie z iných TV