Zmeny úhrad za sociálne služby a pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠK, CVČ a ŠJ

Zmeny úhrad za sociálne služby a pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠK, CVČ a ŠJ

Poslanci ich schválili na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva.

Najnovšie z iných TV