Príhovor evanjelickej farárky Ivety Vachulovejna 20. nedeľu po Svätej Trojici 25.10.2020

Príhovor evanjelickej farárky Ivety Vachulovejna 20. nedeľu po Svätej Trojici 25.10.2020

Najnovšie z iných TV

Podobné videá