Mesto plánuje založiť Sociálny podnik

Mesto plánuje založiť Sociálny podnik

V pláne je viacero druhov činností, ktoré by potenciálni zamestnanci Sociálneho podniku vykonávali.

Najnovšie z iných TV