Príhovor evanjelickej farárky Ivety Vachulovej  k  Pamiatke zosnulých 1. 11. 2020

Príhovor evanjelickej farárky Ivety Vachulovej k Pamiatke zosnulých 1. 11. 2020

Najnovšie z iných TV

Podobné videá