V Senici sú 2 nové trvalé mobilné odberné miesta

V Senici sú 2 nové trvalé mobilné odberné miesta

Jedno je v Zimnom štadióne a druhé sa nachádza na Štefánikovej ulici 705.

Najnovšie z iných TV