Otvorili sa školské kluby pre deti I. stupňa ZŠ

Otvorili sa školské kluby pre deti I. stupňa ZŠ

Záujem zo strany rodičov bol pomerne veľký.

Najnovšie z iných TV