Mestská rada zasadala po prvýkrát v tomto roku

Mestská rada zasadala po prvýkrát v tomto roku

Prerokovala materiály, ktoré budú predložené na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Najnovšie z iných TV