O pridelenie pôvodného parkovacieho miesta na trvalé parkovanie žiadajte do 31. marca

O pridelenie pôvodného parkovacieho miesta na trvalé parkovanie žiadajte do 31. marca

Rozhodnutia o vyrubenej dani budú vybavované a expedované hromadne v júni.

Najnovšie z iných TV