Činnosť Mestskej polície sa neobmedzuje len na riešenie priestupkov, ale zameriava sa aj na prevenciu

Činnosť Mestskej polície sa neobmedzuje len na riešenie priestupkov, ale zameriava sa aj na prevenciu

O činnosti Mestskej polície sme sa rozprávali s jej náčelníkom, Jaroslavom Pechom.

Najnovšie z iných TV