Poslanci zahlasovali za prevod akcií spol. Spartak Myjava

Poslanci zahlasovali za prevod akcií spol. Spartak Myjava

Mesto akcie od spol. NAD-RESS Senica odkúpi za 350 000 eur

Najnovšie z iných TV