Sociálni pracovníci sa vzdelávali na Mestskom úrade

Sociálni pracovníci sa vzdelávali na Mestskom úrade

Sebavzdelávaním si pripomenuli Deň sociálnych pracovníkov.

Najnovšie z iných TV