Štruktúra Mestského úradu prejde organizačnou zmenou

Štruktúra Mestského úradu prejde organizačnou zmenou

Ďalej poslanci na Mestskom zastupiteľstve schválili spolufinancovanie dvoch malých projektov.

Najnovšie z iných TV