Noví farári evanjelického cirkevného zboru na Myjave

Noví farári evanjelického cirkevného zboru na Myjave

20 rokov pôsobiskom manželov Velebírových bol Bardejov

Najnovšie z iných TV