Nová outdoorová učebňa v ZŠ na Sadovej ulici zatraktívni vyučovanie

Nová outdoorová učebňa v ZŠ na Sadovej ulici zatraktívni vyučovanie

Slávnostne ju otvorili na začiatku školského roku.

Najnovšie z iných TV