Výročie Brezovej v Dennom centre seniorov

Výročie Brezovej v Dennom centre seniorov

Členovia pripravili výstavu kníh, fotografií a krátku prezentáciu

Najnovšie z iných TV