Prvé dieťa roku 2023 v NsP Myjava

Prvé dieťa roku 2023 v NsP Myjava

Volá sa Simonka a narodila sa 5. januára

Najnovšie z iných TV