Výcviková skupina Kopaničiarska labka organizuje pravidelne výcvik psov

Výcviková skupina Kopaničiarska labka organizuje pravidelne výcvik psov

Osvoja si tu základné povely

Najnovšie z iných TV