Dostihový deň v Čáčove

Dostihový deň v Čáčove

V prievodnom programe priblížili svoju prácu s koňmi aj policajti.

Najnovšie z iných TV