Prierez tvorbou realistického krajinára Vladimíra Macháčka

Prierez tvorbou realistického krajinára Vladimíra Macháčka

Jubilujúci V. Macháček je členom Klubu skalických výtvarníkov len posledné dva roky.

Najnovšie z iných TV