Deviataci si mali možnosť pozrieť ponuku stredných škôl

Deviataci si mali možnosť pozrieť ponuku stredných škôl

V DK sa odprezentovalo 23 škôl

Najnovšie z iných TV