Covidové oddelenie NsP Myjava je stále takmer úplne obsadené

Covidové oddelenie NsP Myjava je stále takmer úplne obsadené

Pozitívnym mesto zapožičiava oxymetre

Najnovšie z iných TV