4. B zo senického gymnázia si pripravila mini stužkovú slávnosť

4. B zo senického gymnázia si pripravila mini stužkovú slávnosť

Symbolicky uzatvorili svoje stredoškolské časy.

Najnovšie z iných TV