V Kunove sa pripravuje niekoľko noviniek

V Kunove sa pripravuje niekoľko noviniek

Počnúc výstavbou nových chodníkov až po rekonštrukciu Domu smútku.

Najnovšie z iných TV